İnsan Kaynakları - Ocak Kalıp

İçeriğe git

İnsana Değer Vermek ve Değer Katmak;

Ocak Kalıp olarak, gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynakları olduğu bilinci ile, çalışanların sürekli gelişimlerini destekleyen, çalışanların kurum ilke ve değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.

İnsan kaynakları uygulamalarımızın temelinde şu ilkeler yer alır;
İnsana saygı, Dürüstlük, Yenilikçilik, Sürekli Gelişim, Ekip Çalışması, Fırsat Eşitliği ve Sosyal Sorumluluk.
İçeriğe dön