Çevre ve İSG - Ocak Kalıp

İçeriğe git
Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ocak Kalıp A.Ş. olarak; benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Ocak Kalıp Makine İmalat ve San. A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir.En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır Bu doğrultuda;

Çalışmalarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak ve yok etmeyi,

Çevre ve iş güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi,

Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ve mümkün olan durumlarda tümüyle yok etmeyi,


Çevre kirliliğini önlemeye yönelik doğrudan ve dolaylı tedbirleri almak, doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

Çevre boyutlarımız ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymayı,


Çevre ve iş güvenliği kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmeyi,


Politikamızı tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve tedarikçilerimize duyurmak, diger ilgililerin ve halkın erişimine açık olmasını sağlamayı,


Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,


Personelimizin gerek sektörel, gerek bireysel beceri ve gelişimlerini artıran eğitimler gerçekleştirmeyi, sürekliliğini sağlamayı,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Nurettin OCAK
02.01.2014
İçeriğe dön